Kuvataiteilija Ismo Jokiaho

 
::: ARTIST STATEMENT - SUOMI | ENGLISH :::
::: MAALAAMISESTA :::
Jokiaho: about painting
 • Työskennellessäni käytän pääasiallisesti kahta tekniikkaa, öljyvärejä ja mustevärejä. Tuotantoni keskeisiä piirteitä ovat selkeät muodot,  sointuva värienkäyttö, maalauksellinen rakenteellisuus sekä näiden yhdistäminen. Teosteni kuvakieli on esittävää ja ekspressiivistä.

  Työskentelen usein prosessimaisen sarjallisesti. Teemat ja aiheet teoksissani ovat vuosien varrella vaihdelleet erilaisten käsitteellisten tai filosofisten ideoiden kautta, käsitellen olemassaolon peruskysymyksiä ihmisyyden ollessa kaiken keskiössä. Visuaalisina elementteinä teoksissani toimii usein”ihminen” itse hahmojen ja muotojen osalta, kuten myös se urbaaniympäristö, jossa näinä aikoina usein elämme. Tästä tematiikkani leveydestä johtuen teen usein teossarjoja, jotka muodostavat aikojen saatossa kohdaltani oman aikakauteni ”elämän friisin”, jonka merkitys ei paikannu mihinkään tiettyyn tarkasti määriteltävään joukkoon teoksia vaan jatkuvaan muutokseen keskeneräisessä, mutta täydellisessä maailmassamme. Keskeneräisyys ja avonaisuus onkin teosteni perimmäinen olemus, jonka merkitys kytkeytyy luovaan prosessiin, niin elämässä kuin taiteessakin.

  Viime vuodet työskentelyäni ovat motivoineet paljolti taidehistorialliset näkökulmat  ja esteettiset ajatusrakennelmat. Olen työstänyt ajatusta maalauksellisuuden jatkuvuudesta nykytaiteessa ja versioinut myös maalaustaiteen ”klassisia” aiheita. Pyrin lisäämään ymmärrystä taiteen monikerroksisuutta kohtaan. Taiteilijana haluan yllättää, tuottaa oivalluksia sekä kyseenalaistaa totuttuja ajattelumalleja. Myös itse taiteesta.Takaisin ylös

::: ABOUT PAINTING :::
Jokiaho: Maalaamisesta
 • In practice, I work mainly with two techniques, oil paints and ink paints.
  The key features of my works are clear shapes and forms, harmonious use of colors
  and pictorial structures. The pictorial language of my works is figurative and expressive.

  I’ll often make in process like series. Themes and subjects are varied along the way through different concepts or philosophical ideas, addressing the fundamental questions of existence with humanity at the center of all. The “human” used in my works as visual elements is, in fact, in terms of characters and forms, as is the urban environment, if life used in those times. Continuity and openness are the ultimate essence of my works, which significance is connected to the creative process, both in life itself and in art.

  In recent years I have been largely motivated by art historical perspectives and aesthetic thought structures. I've been working on the idea of ​​continuity of painting and contemporary painting as a topic. I seek to increase understanding of the complex nature of art. As an artist, I want to surprise, produce insights, and question familiar ways of thinking. Yes, about art itself too.


Page up