Kuvataiteilija Ismo Jokiaho

 
::: ARTIST STATEMENT - SUOMI | ENGLISH :::
::: MAALAAMISESTA :::
Jokiaho: about painting
 • Teokseni ovat sisäisen elämäni sekä sen ulkoisen heijastusten kuvia ja sanoja, pääsääntöisesti musteella ja öljyvärein. Työskentelyssäni kyse on elämän kokemuksellisuuden näkyväksi saattamisesta. Elinympäristöni ja elämässäni läsnä olevat ihmiset ovat minulle tärkeitä, haasteellisia ja eläviä, mutta eivät esiinny sellaisenaan tunnistettavina persoonina teoksissani.

 • Teoksissani realismi kietoutuu fantasiaan säilyttäen kuitenkin kokoaikaisen kosketuksen todellisuuteen. Teokset fokusoituvat ”ihmisen tilaan” ja inhimillisyyden mahdollisuuksiin puhtaasti yhä monimutkaistuvassa maailmassa kohteenaan elämän intohimo, hohto, elämänvoima ja tietoisuus.

 • Työtapani on yksinkertainen, epäjärjestelmällinen ja työvälineeni pääsääntöisesti perinteiset. Lähden tyhjästä ja hiljaisesta, joka jalostuu yleensä omia aikojaan, luonnollisesti ja vilpittömästi. Aihetta ja erillisiä luonnoksia ei välttämättä ole, enkä niitä tee. Luotan maalatessani ainoastaan kuvan prosessimaiseen löytymiseen ja rakentumiseen.

 • Aloitan työskentelyn lisäämällä työhön hieman hahmottelevaa materiaalia sekä väriä, otan ne tarvittaessa jälleen pois, hahmotan teosta tarvittaessa yhä uudelleen ja uudelleen – ehdottelen työlle, kunnes se lopulta vastaa. Ominaista työskentelylleni on, että kunnioitan myös ns. vahinkoja ja sattumia prosessin osana. Koetan pitää itseni avoinna.

 • Maalauksissa olen yksinkertaistanut valitsemiani muotoja ja hahmoja ja käyttänyt niitä teosten sommitelmissa suhteellisen säästeliäästi. Teosteni dynamiikka muodostuukin pääasiallisesti sisäisen ja ulkoisen maailman välille, tunnetun ja tuntemattoman välille, tiedostamattoman ja tunnetun väliselle dynamiikalle.

 • Annan maalaamiselle paljon aikaa, se on kiinnostavaa. Se on vapautta etsiä, tunnustella, vaihtaa suuntaa ja lopulta löytää jotakin koskettavaa ja olennaista; filosofista, puhuttelevaa ja vilpitöntä.

 • Teoksissani ei esiinny mitään ihmistä suurempaa, koska silloin syyllistyisin aliarvioimaan ja holhoamaan töideni vastaanottajia. Kommunikaatio vastaanottajan kanssa on teosteni välitön päämäärä, vaikka häikäisevä ja luova nero olenkin.

Takaisin ylös

::: ABOUT PAINTING :::
Jokiaho: Maalaamisesta
 • My works and pictures are usually made in ink and oil colors. These are the two main styles and medias I´ll use right now, but of course I´ll use whatever media is needed and what is the most suitable for certain works.

 • My works are reflections to my internal and the external life. In my work I´ll try to put my life-experiences visible as a whole. My surroundings and the presence of people in my life are very important to me, challenging and lively, but they do not appear as recognizable personalities in my works.

 • In my art realism intertwined with fantasy, while maintaining a full-time touch with reality. My works is becoming increasingly "human condition" of humanity and the possibilities of a purely increasingly complex world, targeting with life's passion, flair, and awareness of the common life forces.

 • My way of working is simple, easy and quite unsystematic. I´ll usually work with traditional tools, brushes, oils, canvases, paper etc. The source material for much of my work comes from all kind of different structures and ideas that surround me, physically and mentally and my inspirations come straight from life, ideas, interactions and the battle of the moments between knowledge and emptiness.

 • I  work by adding a slightly more broad outlines of the material and color, and if necessary, I ´ll take them away, again and again – as long as the work starts to communicate with me and responds to my suggestions.  It is characteristic to my working as artist that I respect also the so-called damages” and “coincidences” as part of the process. I'll try to keep myself open.

 •  As an artist I´m trying to transfer the understanding and feel of the unspoken onto a paper or canvas and dissolve the divide between the practice of different cultural forms and the practice of painting.

 • I give the painting a lot of time, it is interesting. It is the freedom to seek, explore, change direction and eventually find something touching and relevant. In my works there are no “things bigger than human”, because then I would underestimate and patronize the recipients of my works. Communication with the audience is an immediate goal for me.


Page up